Návrh Energy drinků byl inspirován kořeny, tvořící dekorace společně s vytvořeným maskotem drinku.